Част от екипа е придобила опит в групата компании на Българо – Американски Инвестиционен Фонд, като същевременно всеки професионалист представлява ярка личност, която допринася за изграждането на екипа със своите  качества и квалификация.
КОНТАКТИ:Ул. "Шипка" №3,   е т.2, София

Телефон:       +359 2 9489 211
Факс:             +359 2 9433 690

office@todorov-law.com