ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Този уеб сайт съдържа обща информация за Адвокатско дружество “Тодоров и партньори” и не е създаден с намерение да бъде източник на правен съвет по какъвто и да е въпрос. Електронно съобщение изпратено до нас (като имейл или по друг начин) не създава отношение на клиент – адвокат, и информацията във всяко такова съобщение няма да бъде третирана като поверителна. Всяко лице, което ползва този уеб сайт, не следва да действа или да се въздържа от действие, основано на информация предоставена на този сайт, без да е потърсило правен съвет от правоспособен адвокат.

 

Адвокатско дружество “Тодоров и партньори” не препоръчва и не е отговорно за съдържанието на външен уеб сайт, който препраща към този сайт, нито за уеб страници, към които препращат линкове от този сайт. Адвокатско дружество “Тодоров и партньори” изрично ограничава отговорността си по отношение на действия извършени или неизвършени на основание съдържанието на този  сайт.

 

Всички материали на този уеб сайт са обект на интелектуална собственост и копирането или ползването им по какъвто и да е друг начин не е разрешено без предварителното съгласие на Адвокатско дружество “Тодоров и партньори”.

©
КОНТАКТИ:
ул. "Иван Вазов"№29,вх. Б, София 1000, България
office@todorov-law.com