Катерина Стоянова

Юрисконсулт, БАМК


Практика

Процесуално представителство
Търговско право
Вещно право

Професионален опит от 2012 г.

-Юрисконсулт към частен съдебен  изпълнител

Юридическо образование

-Магистър по право - Бургаски свободен университет, Юридически факултет, гр. Бургас

Правоспособност

-Юридическа правоспособност за България
КОНТАКТИ:Ул. "Шипка" №3,    ет.2, София

Телефон:       +359 2 9489 255
Факс:             +359 2 9433 690

kstoyanova@todorov-law.com