КОНТАКТИ:Адвокатско дружество “Тодоров и партньори” е водеща кантора в България, специализирана в областта на бизнес транзакциите и недвижимите имоти. Адвокатското дружество има мултидисциплинарен подход, позволяващ постигането на иновативни и креативни решения чрез използването на ефективен екип от опитни професионалисти и млади таланти. 


 
Ул."Шипка"№3,ет.2,София1504

Телефон:       +359 2 9489 211
Факс:             +359 2 9433 690

office@todorov-law.com