Екатерина Димитрушева

Юрисконсулт -  БАМК


Практика

Европейско право
Защита на  личните  данни
Търговско право

Професионален опит от 2015 г.

-Служител в Отдел Консултиране на публичния сектор, КПМГ България.

Образование

-Магистър по Европейско право (LL.M.)  Колеж на Европа, Брюж, Департамент по Европейски Правни Науки;
-Магистър по право - „Университет за Национално и Световно Стопанство“, София;
-Курс по австрийско право, Научния институт за средно и източно европейско стопанско право (FOWI), Икономически университет, Виена;
-Едногодишна академична обменна програма, Унивеситет Рутгерс, Ню Брънзуик, Ню Джърси, САЩ.

Правоспособност

-Юридическа правоспособност за България
КОНТАКТИ:Ул. "Шипка" №3,    ет.2, София

Телефон:       +359 2 9489 141
Факс:             +359 2 9433 690

edimitrusheva@todorov-law.com